Firma IT-Security w zakresie ochrony danych osobowych realizuje:

  • Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych;
  • Opracowanie raportu audytu ochrony danych osobowych;
  • Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej dokumentacją bezpieczeństwa:

-        polityki bezpieczeństwa,

-        instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

  • Wdrożenie procedur i zaleceń wynikających z zapisów polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
  • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokumentacji bezpieczeństwa dla: Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratora Systemu Informatycznego (ASI) oraz pracowników;
  • Opracowanie wniosków zgłoszeń zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO);
  • Przejęcie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) (opcja), w tym nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony oraz wykonywanie czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej ustawą;
  • Uczestnictwo przy kontrolach przeprowadzanych przez inspektora GIODO w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 14 ustawy (opcja);

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 

Firma IT-Security świadczy usługi na terenie województw:

  • woj. dolnośląskiego: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Dzierżoniów, Milicz, Oleśnica, Oława, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Wołów, Ząbkowice Śląskie …
  • woj. opolskiego: Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie …

 

www.ochronadanychosobowych.com.pl

www.ochrona-danych-osobowych.com.pl