Firma IT-Security realizuje audyt ochrony danych osobowych.

Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z wdrożoną dokumentacją bezpieczeństwa:

  • polityką bezpieczeństwa,
  • instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

oraz z przepisami o ochronie danych osobowych:

  • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Wynikiem przeprowadzonego audytu ochrony danych osobowych jest raport.

 

Firma IT-Security świadczy usługi na terenie województw:

  • woj. dolnośląskiego: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Dzierżoniów, Milicz, Oleśnica, Oława, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Wołów, Ząbkowice Śląskie …
  • woj. opolskiego: Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie …

www.ochronadanychosobowych.com.pl

www.ochrona-danych-osobowych.com.pl